Register

Ett register är en strukturerad samling personuppgifter. I GDPR finns ett uttryckligt krav på att organisationer ska föra ett register över sin personuppgiftsbehandling. Är du intresserad av att läsa mer om register och varför det är så viktigt att ha ett register över personuppgiftsbehandlingar kan du klicka här.

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här