Register

Ett register är en strukturerad samling personuppgifter. I GDPR finns ett uttryckligt krav på att organisationer ska föra ett register över sin personuppgiftsbehandling. Är du intresserad av att läsa mer om register och varför det är så viktigt att ha ett register över personuppgiftsbehandlingar kan du klicka här.

dog

Relaterade blogginlägg