Rättslig förpliktelse

Rättslig förpliktelseär en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (Artikel 6.1.c GDPR). Rent konkret innebär att det finns bestämmelse i lag eller förordning som ålägger den personuppgiftsansvarige att behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet. Exempelvis kan det röra sig om bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.  Denna lagliga grund omfattar även skyldigheter att behandla personuppgifter som stadgas i kollektivavtal.

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här