Rättslig förpliktelse

Rättslig förpliktelse är en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (Artikel 6.1.c GDPR). Rent konkret innebär en rättslig förpliktelse att det finns en bestämmelse i lag eller förordning som ålägger den personuppgiftsansvarige att behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet. Exempelvis kan det röra sig om bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.  Denna lagliga grund omfattar även skyldigheter att behandla personuppgifter som stadgas i kollektivavtal.

dog

Relaterade blogginlägg