Rätten till radering

Regleras i artikel 18 GDPR. Rätten till radering innebär att varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att få sina uppgifter raderade. Rätten till radering är dock inte absolut, är du intresserad av att läsa mer kan du läsa vårt blogginlägg om radering

dog

Relaterade blogginlägg