Profilering

Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter, då personuppgifterna används för att bedöma personliga egenskaper. Detta kan vara aktuellt när personuppgifter används för att analysera en persons arbetsprestationer eller hälsa. För att det ska röra sig om profilering krävs att det ska vara automatiserad behandling, av personuppgifter, där syftet är att bedöma personliga egenskaper hos den fysiska personen. Är du intresserad av att läsa mer om profilering kan du spana in vårt blogginlägg. 

dog

Relaterade blogginlägg