Personuppgiftspolicy

En personuppgiftspolicy är en vanlig benämning på sammanställd information om hur en organisation behandlar personuppgifter. Den syftar till att säkerställa att företaget uppfyller informationsskyldigheten som stadgas i artikel 12, 13 och 14 GDPR. Där framgår det uttryckligen vilken information som ska inkluderas och som den registrerade har rätt till. GDPR anger alltså inte att en organisation specifikt måste ha en så kallad personuppgiftspolicy, utan lagstifntingen kräver att ni tillhandahåller information om hur ni behandlar personuppgifter och den texten brukar vanligen kallas personuppgiftspolicy, integritetspolicy eller privacy policy.

Vill du läsa mer om hur man skriver en personuppgiftspolicy kan du spana in vårt blogginlägg.

dog

Relaterade blogginlägg