Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL), byggde på dataskyddsdirektivet och upphörde att gälla den 25:e maj 2018. PUL ersattes då av GDPR. GDPR gäller i hela EU och i många delar liknar förordningen de regler som fanns i PUL.  

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här