Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL), byggde på dataskyddsdirektivet och upphörde att gälla den 25:e maj 2018. PUL ersattes då av GDPR. GDPR gäller i hela EU och i många delar liknar förordningen de regler som fanns i PUL.  

dog

Relaterade blogginlägg