Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheter inskränks. Exempel på risker är diskriminering eller bedrägeri. En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter har blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer.

Oavsett om den oplanerade spridningen eller raderingen av personuppgifterna skett avsiktigt eller oavsiktligt är det en personuppgiftsincident.

Vill du läsa mer om personuppgiftsincidenter rekommenderar vi detta blogginlägg. 

I vårt GDPR-verkyg finns stöd för hur och vad som ska dokumenteras vid en personuppgiftsincident. Boka gärna en persosnlig visning här

dog

Relaterade blogginlägg