Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför personuppgifterna ska behandlas (”ändamål”) och hur behandlingen ska gå till (”medel”). En personuppgiftsansvarig kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.  

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här