Överföring till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området. GDPR innehåller regler om när det är tillåtet att föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES.

dog

Relaterade blogginlägg