Organisatoriska säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder handlar om det administrativa säkerhetsarbetet som exempelvis tilldelning av åtkomsträttigheter, interna rutiner, instruktioner och riktlinjer. 

dog

Relaterade blogginlägg