Öppenhetsprincipen

Öppenhetsprincipen är en av de grundläggande principerna som återfinns i artikel 5 GDPR. Enligt principen ska all information som riktar sig till allmänheten eller till registrerade vara lättåtkomlig, kortfattad, lättåtkomlig, lättbegriplig och utformad på ett så tydligt och enkelt språk som möjligt.  
dog
Relaterade blogginlägg
Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här