Öppenhetsprincipen

Öppenhetsprincipen är en av de grundläggande principerna som återfinns i artikel 5 GDPR. Enligt principen ska all information som riktar sig till allmänheten eller till registrerade vara lättåtkomlig, kortfattad, lättbegriplig och utformad på ett så tydligt och enkelt språk som möjligt.  

dog
Relaterade blogginlägg