Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär en rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter såvida uppgifterna inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns inget hinder i GDPR mot att personuppgifter som förekommer i offentliga handlingar lämnas ut. Väljer myndigheten att lämna ut uppgifterna digitalt krävs dock att GDPR följs vad gäller exempelvis tillräckliga tekniska skydds- och säkerhetsåtgärder. 

dog

Relaterade blogginlägg