Lagringsminimering

Principen om lagringsminimering innebär att personuppgifter inte ska bli lagrade längre än nödvändigt. Personuppgifterna ska endast lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet som de blev insamlade för. Personuppgifterna ska gallras med jämna mellanrum och raderas eller anonymiseras. Principen om lagringsminimering regleras i artikel 5.e GDPR.  

dog

Relaterade blogginlägg