Laglig behandling

För en laglig personuppgiftsbehandling krävs att GDPR följs. Bland annat måste ni stödja er på en rättslig grund. Dessa är samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt grundläggande intresse.   

dog

Relaterade blogginlägg