Korrekthet

Korrekthet är en av GDPRs grundläggande principer. Vad som menas med korrekthet är att behandlingen av personuppgifter ska vara rättvis, skälig, rimlig och proportionerlig i förhållande till de registrerade. Personuppgiftsbehandlingen ska stå i rimlig proportion till den nytta som personuppgiftsbehandlingen innebär och vara förståelig och begriplig för de registrerade.

dog

Relaterade blogginlägg