Konsekvensbedömning

Syftet med en konsekvensbedömning är att förebygga risker. Om ni planerar att inleda en behandling av personuppgifter som kan leda till hög risk för de registrerade ska en konsekvensbedömning göras avseende dataskydd. Målet med konsekvensbedömningen är skydda människors fri- och rättigheter och minimera riskerna vid sådana behandlingar av personuppgifter som innebär en hög risk.  

dog

Relaterade blogginlägg