Kategorier av registrerade

Kategorier av registrerade kan utgöras av exempelvis: kunder, anställda och medlemmar. Kategorier av registrerade regleras i 30.1 c GDPR och ska ingå i en registerförteckning.

dog

Relaterade blogginlägg