Journalistiska ändamål

Personuppgiftsbehandlingar som sker för journalistiska ändamål är undantagna ett antal av bestämmelserna i GDPR. Mer specifikt artiklarna 5-30 samt 35-50 GDPR. Dessutom går tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen före GDPR om reglerna skulle motsäga varandra. 

dog

Relaterade blogginlägg