Intresseavvägning

Intresseavvägning (mer känd som berättigat intresse) är en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (Artikel 6.1.f GDPR). För att få behandla personuppgifter med stöd av denna rättsliga grund krävs att ert eller tredje parts intresse bedöms väga lika mycket eller mer än de registrerades fri- och rättigheter samt att behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. Vill du läsa mer om intresseavvägningar kan du läsa vårt blogginlägg. 

Intresseavvägning kallas ibland den bedömning en organisation behöver genomföra för att utvärdera om det föreligger grund för ett s.k. berättigat intresse.

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här