Intresseavvägning

Intresseavvägning (mer känd som berättigat intresse) är en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (Artikel 6.1.f GDPR). För att få behandla personuppgifter med stöd av denna rättsliga grund krävs att ert eller tredje parts intresse bedöms väga lika mycket eller mer än de registrerades fri- och rättigheter samt att behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. Vill du läsa mer om intresseavvägningar kan du läsa vårt blogginlägg. 

Intresseavvägning kallas ibland den bedömning en organisation behöver genomföra för att utvärdera om det föreligger grund för ett s.k. berättigat intresse.

dog

Relaterade blogginlägg