Incidentrapport

Enligt GDPR föreligger en skyldighet för organisationer att anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till IMY. En personuppgiftsincident ska anmälas inom 72 timmar från det att den upptäcks. Anmälan gör det möjligt för IMY att bevaka vad de personuppgiftsansvariga gör för att motverka negativa effekter. 

dog

Relaterade blogginlägg