Hashing

Hashing är ett begrepp som är vanligt inom datasäkerhet och syftar till en enkelriktad funktion som krypterar text för att skapa en unik meddelandesammandragning eller “hashfunktion”.  

dog

Relaterade blogginlägg