Gränsöverskridande personuppgiftsbehandling

En gränsöverskridande personuppgiftsnehandling är en personuppgiftsbehanling som har anknytning till mer än ett land inom EU. En personuppgiftsbehandling är gränsöverskridande om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet vid verksamhetsställen i två eller fler länder inom EU. Alternativt om personuppgifter behandlas vid endast ett verksamhetsställe, men att behandlingen i väsentlig grad påverkar eller sannolikt kommer påverka registrerade i fler än en medlemsstat. 

dog

Relaterade blogginlägg

Telefonförsäljning & GDPR

Telefonförsäljning & GDPR

Vi har i ett tidigare blogginlägg tittat närmare på då ett företag köper kontaktuppgifter och marknadsför sig till företag. I detta blogginlägg ska vi gå igenom hur personuppgifter får användas vid telefonförsäljning mot privatpersoner. Vi kommer utöver GDPR beröra...

Läs här