Genetiska uppgifter

Genetiska uppgifter är uppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik information om personens fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen ifråga (se artikel 4.13 GDPR).  

dog

Relaterade blogginlägg