Genetiska uppgifter

Genetiska uppgifter är uppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik information om personens fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen ifråga (se artikel 4.13 GDPR).  

dog

Relaterade blogginlägg

Digitala vaccinationsbevis

Digitala vaccinationsbevis

EU-kommissionen presenterade ett förslag på lagstiftning om covidbevis i våras. Förordningen antogs sedan, efter vissa justeringar, av Parlamentet och Rådet den 14 juni. Med anledning av denna nya lagstiftning utreder vi i detta blogginlägg: Hur uppfyller de...

Läs här