Gemensamt personuppgiftsansvariga

Gemensamt personuppgiftsansvar innebär att en organisation tillsammans med en eller flera andra organisationer gemensamt bestämmer ”varför” och ”hur” personuppgifter ska behandlas. Enligt artikel 26 GDPR krävs en överenskommelse (”inbördes arrangemang”) mellan de gemensamt personuppgiftsansvariga. En sådan överenskommelse benämns ibland datadelningsavtal. En sådan överenskommelse ska reglera respektive parts ansvar för att följa reglerna i GDPR.

dog

Relaterade blogginlägg