Gemensamt personuppgiftsansvariga

Gemensamt personuppgiftsansvariga innebär att ett företag/organisation tillsammans med en eller flera andra organisationer gemensamt bestämmer ”varför” och ”hur” personuppgifter ska behandlas. Gemensamt personuppgiftsansvariga måste ingå ett avtal där deras respektive ansvar för att följa reglerna i förordningen fastställs.  

dog

Relaterade blogginlägg