GDPR lagen

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). För att uppfylla förordningens krav behöver ni följa de grundläggande principerna, ha en rättslig grund för behandlingar samt informera de registrerade om hur deras personuppgifter hanteras. 

dog

Relaterade blogginlägg