GDPR Hero

GDPR Hero är ett molnbaserat verktyg som hjälper er att kartlägga, hantera och dokumentera alla personuppgifter ni behandlar. Ni får bland annat hjälp med lagstöd, syfte, lagringstider och strukturering av samtliga personuppgiftsbehandlingar. 

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här