Gallring

Personuppgifter får sparas så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs ska de raderas eller avidentifieras. Rutiner för gallring av personuppgifter är därför bra att ha, exempelvis att ni genomför regelbundna kontroller eller raderar efter viss tid. 

dog

Relaterade blogginlägg