Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) 

Europeiska datatillsynsmannen är tillsynsmyndighet för alla institutioner, organisationer och byråer internt inom EU. EDPS ska alltså säkerställa att personuppgifterna inom EU som organisation behandlas i enlighet med GDPR. Om du anser att en organisation inom EU behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att skicka klagomål direkt till EDPS. Det kan du göra här.

dog

Relaterade blogginlägg