Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) 

EDPB (European Data Protection Board eller Europeiska dataskyddsstyrelsen på svenska) är ett oberoende europeiskt organ som arbetar för en enhetlig tillämpning av dataskyddsregler inom EU och främjar samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter. Framförallt publicerar EDPB vägledning, rekommendationer och best practice på dataskyddsområdet.  

dog

Relaterade blogginlägg