Den registrerade 

Den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om.

dog

Relaterade blogginlägg