Dataskyddsombud

Enligt GDPR finns det krav på att vissa verksamheter tillsätter ett så kallat dataskyddsombud (DSO). Dataskyddsombudets roll är huvudsakligen att övervaka att verksamheten följer GDPR och annan dataskyddslagstiftning, samt fungera som en kontaktlänk till tillsynsmyndigheten. Vill du veta mer om dataskyddsombud kan du läsa vårt blogginlägg.  

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här