Dataskyddsombud

Enligt GDPR finns det krav på att vissa verksamheter tillsätter ett så kallat dataskyddsombud (DSO). Dataskyddsombudets roll är huvudsakligen att övervaka att verksamheten följer GDPR och annan dataskyddslagstiftning, samt fungera som en kontaktlänk till tillsynsmyndigheten. Vill du veta mer om dataskyddsombud kan du läsa vårt blogginlägg.  

dog

Relaterade blogginlägg