Dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet innebär att den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dessa på annat håll, exempelvis i en annan social medietjänst. Den som mottagit personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan behandling av personuppgifter. Rättigheten gäller endast för personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. 

dog

Relaterade blogginlägg