Datadelningsavtal

Datadelningsavtal, är en vanlig benämning på den överenskommelse som krävs enligt GDPR när två eller fler organisationer är gemensamt personuppgiftsansvariga för en eller flera personuppgiftsbehandlingar (om inte deras skyldigheter fastställs i lag). Vilket betyder att två eller flera parter gemensamt fastställer ändamål och medel för personuppgifts-behandlingen. I artikel 26 GDPR kallas denna överenskommelse för ”inbördes arrangemang”. I en sådan överenskommelse ska bland annat ansvaret för respektive av de gemensamt personuppgiftsansvariga framgå.

Du kan läsa mer om inbördes arrangemang här

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här