Data

Data är uppgifter eller information om något, oftast i samband med mätningar eller rapportering, till exempel personuppgifter. Data är alltså inte synonymt med dator. 

dog

Relaterade blogginlägg

Hur skriver man en cookiepolicy?

Hur skriver man en cookiepolicy?

I ett tidigare inlägg gick vi översiktligt igenom vad en s.k. ”cookie” är och vad man ska tänka på vid användning av cookies på sin webbsida. För att på bästa sätt hänga med i detta blogginlägg läser du med fördel det inlägget först. Här kommer vi att gå igenom hur...

Läs här

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här