Data

Data är uppgifter eller information om något, oftast i samband med mätningar eller rapportering, till exempel personuppgifter. Data är alltså inte synonymt med dator. 

dog

Relaterade blogginlägg