Certifiering

Utfärdandet av en certifiering ska göras av ett ackrediterat certifieringsorgan. I Sverige ansvarar det nationella ackrediteringsorganet Swedac för ackreditering av certifieringsorgan. De kriterier som en ackreditering ska grunda sig på tas fram av den nationella tillsynsmyndigheten, i Sverige av IMY. IMY ska även godkänna de kriterier som ligger till grund för en certifiering. Vill du läsa mer om certifiering kan du spana in EDPBs riktlinjer om certifiering här. 

dog

Relaterade blogginlägg