Berättigat intresse

Berättigat intresse (även kallad intresseavvägning) är en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (Artikel 6.1.f GDPR). För att få behandla personuppgifter med stöd av denna rättsliga grund krävs att ert eller tredje parts intresse bedöms väga lika mycket eller mer än de registrerades fri- och rättigheter samt att behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. Vill du läsa mer om berättigat intresse (intresseavvägningar) kan du läsa vårt blogginlägg. 

dog

Relaterade blogginlägg