Avtal

Avtal är en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (artikel 6.1.b GDPR). För att den rättsliga grunden avtal ska vara tillämplig krävs att avtalet ingåtts mellan den personuppgiftsansvarige och personen i fråga (och inte exempelvis med personens arbetsgivare) samt att behandlingen av personuppgifter är nödvändig, antingen för att fullgöra avtalet med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås.

dog

Relaterade blogginlägg