Avtal

Avtal är en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (artikel 6.1.b GDPR). För att den rättsliga grundens avtal ska vara tillämplig krävs att avtalet ingått mellan den personuppgiftsansvarige och personen i fråga (och inte exempelvis med arbetsgivare) samt att behandlingen av personuppgifter är nödvändig, antingen för att fullgöra avtalet med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås.

dog

Relaterade blogginlägg