Avidentifiering

Avidentifiering är synonymt med anonymisering, d.v.s. att kopplingen mellan individen och informationen tas bort. Efter avidentifiering ska det inte gå att identifiera vem en viss information avser.

dog

Relaterade blogginlägg