Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande innebär att det inte är någon fysisk person involverad i hanteringen och beslutsfattandet som sker på grundval av lämnade personuppgifter. Beslutet fattas på teknisk väg. Automatiserat beslutsfattande används bl.a. inom bank- och finanssektorn.

Huvudregeln är att automatiserat beslutsfattande inte är tillåtet. Det finns dock tre undantag:

  • om det är nödvändigt för en avtalsrelation mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige,
  • om den registrerade samtyckt, eller
  • om det tillåts enligt unionsrätten eller nationell rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Vill du läsa mer kan du spana in vårt blogginlägg om ämnet.

dog

Relaterade blogginlägg

10 viktiga begrepp i GDPR!

10 viktiga begrepp i GDPR!

Dataskyddsförordningen för med sig en hel del nya och i vissa fall svåra begrepp som inte förklarar sig själva. I det här inlägget reder vi ut några av de viktigaste begreppen i förordningen som är bra att hålla koll på. Personuppgift Varje upplysning som avser en...

Läs här