Återkalla samtycke

Ett samtycke ska kunna återkallas lika enkelt som det gavs. Ett samtycke kan återkallas när som helst avgiftsfritt. Efter att samtycket återkallats ska behandlingen av personuppgifter avslutas i den utsträckning som behandlingen grundat sig på samtycket. 

dog

Relaterade blogginlägg