Artikel 29-gruppen

En rådgivande och oberoende arbetsgrupp som bland annat hade till uppgift att ge råd om föreslagna åtgärder inom EU med avseende på behandling av personuppgifter. Arbetsgruppen inrättades 1996 efter att dataskyddsdirektivet 95/46/EU trädde i kraft. De har gett ut en hel del vägledningar, yttranden och rekommendationer genom åren, om dataskyddsbestämmelser, varav en hel del utgör tillämpligt tolkningsunderlag än idag.

Namnet kommer från artikel 29 i dataskyddsdirektivet som var den bestämmelse som grundade dess uppkomst. Gruppen bestod av representanter från samtliga nationella tillsynsmydigheter inom EU samt representanter från European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, när dataskyddsförordningen började tillämpas i 25 maj 2018.

dog

Relaterade blogginlägg

Telefonförsäljning & GDPR

Telefonförsäljning & GDPR

Vi har i ett tidigare blogginlägg tittat närmare på då ett företag köper kontaktuppgifter och marknadsför sig till företag. I detta blogginlägg ska vi gå igenom hur personuppgifter får användas vid telefonförsäljning mot privatpersoner. Vi kommer utöver GDPR beröra...

Läs här