Ansvarsskyldighet

Är en grundläggande princip i GDPR (Artikel 5.2), som innebär att den personuppgiftsansvarige förutom att följa GDPR måste kunna visa att så sker. För att kunna uppfylla ansvarsskyldigheten krävs att organisationen dokumenterar sitt GDPR-arbete, inklusive löpande ställningstaganden, beslut, hantering av de registrerades rättigheter och förfrågningar, samt för register över personuppgiftsbehandlingen (registerförteckning enligt Artikel 30 GDPR).

dog

Relaterade blogginlägg