Anonymisering

Anonymisering av personuppgifter innebär en åtgärd efter vilken det inte längre går att identifiera en fysisk person utifrån uppgifter som finns tillgängliga för den personuppgiftsansvarige. Anonymiserade uppgifter berättar alltså inget om en identifierad eller identifierbar person och omfattas därför inte av GDPR. Anonymisering är användbart när beteendemönster för en större mängd människor är värdefulla eller när det är viktigt att dokumentera att något ägt rum utan att information om de som var närvarande behövs. Exempelvis för forskningsändamål eller statistik.

Anonymisering ska vara beständig, vilket betyder att den ska ha gjorts på ett sådant sätt att det är omöjligt att identifiera den fysiska personen genom att ta bort/lägga till uppgifter.

dog

Relaterade blogginlägg