Ändamålsbegränsning

Ändamålsbegränsning är en av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen. Principen innebär att personuppgifter endast får behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 

dog

Relaterade blogginlägg