Allmän handling

Med allmän handling avses varje handling som upprättats eller inkommit till en statlig eller kommunal myndighet och som förvaras på myndigheten. För att en handling ska vara en allmän handling krävs det att den är informationsbärande. Det kan exempelvis vara en skrivet brev, ett epostmeddelande, en ljud- eller filmfil eller något annat medel som kommunicerar information. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt begära ut allmänna handlingar såvida de inte omfattas av sekretess. 

dog

Relaterade blogginlägg

Digitala vaccinationsbevis

Digitala vaccinationsbevis

EU-kommissionen presenterade ett förslag på lagstiftning om covidbevis i våras. Förordningen antogs sedan, efter vissa justeringar, av Parlamentet och Rådet den 14 juni. Med anledning av denna nya lagstiftning utreder vi i detta blogginlägg: Hur uppfyller de...

Läs här