Uppfyll alla krav under GDPR med stöd av GDPR Hero Gov.

Kom igång snabbt och enkelt, onboarding ingår!

Priser

  • Allt i ett pris. Inga dolda kostnader.
  • Baspris 2 190kr/mån + 200 kr/mån per personuppgiftsansvarig (nämnd/förvaltning/kommunalt bolag)
  • Obegränsat antal användare (utan extra kostnad)
  • Inkl. kom-igång-hjälp (onboarding både digital och med personligt stöd)
  • Effektivitetsvinster på köpet
  • Inkl. juridisk support, nyhetsbevakning, dokumentmallar och mycket mer

 

Det ingår alltid onboarding (uppstartshjälp).

För att ni ska komma igång på bästa sätt ingår både digital gör-det-själv-onboarding i 5 enkla steg, samt fr. 1 timmes kom-igång-hjälp med jurist, som ni kan använda under det första året. Vi hjälper er igång och rätar ut eventuella frågetecken så att ni blir varma i kläderna med verktyget.

Vanliga frågor om GDPR Hero Gov.

 

Vad är ett registerföringsverktyg?

Kravet på register

I artikel 30 GDPR finns ett uttryckligt krav på att organisationer ska föra register över sina personuppgiftsbehandlingar. Praktiskt taget alla företag och verksamheter omfattas av kravet på att föra ett sådant s.k. Artikel 30-register.

Registret ska upprättas skriftligen och vara tillgängligt i elektroniskt format. Det är omfattande uppgifter som ska dokumenteras och löpande hållas uppdaterade. Registret ska bland annat innehålla uppgifter om ändamålen med behandlingen, en beskrivning av de kategorier av registrerade och personuppgifter som behandlas och kategorier av mottagare till vilka uppgifterna lämnas ut.

Varför välja GDPR Hero Gov.?

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa organisationer med att implementera dataskyddsprocesser och uprätta registerförteckningar. För att göra det på ett smidigt och effektivt sätt för aktörer inom offentlig sektor utvecklade vi GDPR Hero Gov. som hjälper er att dokumentera samtliga uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheten och se till att uppgifterna löpande hålls uppdaterade.

Vi ställer höga krav på att vår tjänst ska underlätta GDPR-arbetet!

Kan vi importera vår befintliga registerförteckning?

Ja, det kan vi lösa. Det är många som börjar registrera sina personuppgiftsbehandlingar i exempelvis excel för att sedan konstatera att det saknar flexibilitet, spårbarhet och överskådlighet – och där finns vi till för att hjälpa er uppnå bästa potential med er dokumentation. Kontakta oss så berättar vi mer!

Rätt till utdrag från registerförteckningen

Registrerade (GDPR:s begrepp för kunder, anställda, och andra som ni har personuppgifter om) kan begära registerutdrag i enlighet med artikel 15 GDPR. Vid en sådan begäran är ni skyldiga att ge tillgång till uppgifterna och information om hur och varför de behandlas. I GDPR Hero går det snabbt att ta ut en rapport över de aktuella personuppgiftsbehandlingarna och skicka till den registrerade.

Tillsynsmyndigheten kan begära tillgång till registret

Ni är skyldiga att på begäran göra ert register tillgängligt för tillsynsmyndigheten. I GDPR Hero går det att antingen ge myndigheten läsberhörighet till registerförteckningen, eller ta fram rapporter med utdrag ur ert register.

Visa på efterlevnad

Ni som organisation måste kunna visa på att personuppgiftsbehandlingarna sker enlighet GDPR (se bland annat artikel 5.2 GDPR). Det förutsätter att bland annat ändamål, laglig grund och säkerhetsåtgärder är väl dokumenterade. En utförlig dokumentation i en registerförteckning är ett enkelt sätt att visa hur GDPR efterlevs.

Incidenthantering

Inträffar en personuppgiftsincident aktualiseras en rad skyldigheter för er som organisation. Det är viktigt att snabbt kunna agera och identifiera vilka personuppgiftsbehandlingar som är berörda. I GDPR Hero kan ni dokumentera samtliga system och, vid en eventuell incident, effektivt kartlägga incidenten och bedöma konsekvenserna av det som inträffat. Det finns även möjligt att skapa incidentrapporter för att kunna anmäla incidenten till tillsynsmyndigheten och informera berörda registrerade.

Några av fördelarna med vårt digitala registerföringsverktyg

Loggning av era behandlingar

Det är tryggt att ha all dokumentation samlad på ett ställe och där det dessutom loggas när ändringar sker och av vem.

Systemet är byggt för att användas

Systemet är byggt så att ni också kan använda era inmatningar i praktiken: allt ifrån att utreda incidenter, till att prioritera rätt och enkelt svara på förfrågningar. Alla (oavsett nivå av GDPR-kunskap) ska kunna inventera, kartlägga och dokumentera sina personuppgiftsbehandlingar.

N

Vi håller er uppdaterade

Vi uppdaterar verktyget efter de senaste rättsfallen, sammanställer checklistor och ger er tips utifrån gällande rättsläge.

Enkelt för alla medarbetare

Alla (oavsett nivå av GDPR-kunskap) ska kunna inventera, kartlägga och dokumentera sina personuppgiftsbehandlingar. Våra abonnemang (förutom small) har obegränsat antal användare, så det är ingen begränsning för ert arbete och det tillkommer inga extra kostnader.

Det kostar inte mer om ni är fler

Det är viktigt att fler i organisationen är medvetna om GDPR och hur ni ska behandla personuppgifter. Därför kostar det inte mer om ni involverar fler kollegor.

Mallar & checklistor

Hitta användbara vägledningar, checklistor och mallar i vår dokumentdatabas.

Funktioner i vårt registerföringsverktyg

Nedan presenteras ett urval av funktionerna som ingår i alla våra abonnemang.

Dokumentdatabas

Vi publicerar klargöranden, checklistor och vägledningar. Samt annat matnyttigt för att hålla sig uppdaterad.

Rapporter till registrerade

Ni plockar enkelt ut en rapport som ni kan kommunicera till de registrerade vid frågor.

Z

Personuppgiftsbiträden

Ni kan registrera era personuppgiftsbiträden och hålla kolla på era PuB-avtal.

Organisatoriska säkerhetsåtgärder

Ni kan knyta en ansvarig till varje behandling och dokumentera vem som ska ha access till uppgifterna.

Support

Både teknisk och juridisk support ingår för att ni ska kunna utnyttja vårt verktyg till fullo!

e

Mallar

Lägg upp era personuppgiftsbehandlingar genom att utgå från våra mallar.

s

Incidenthantering

Dokumentera era personuppgiftsincidenter
med hjälp av vårt frågeformulär.

 

Vi vill ha nöjda kunder. 

Ni kan i lugn och ro testa vårt GDPR-verktyg i 30 dagar. 

 

Vi hjälper er importera befintligt register

Med automatisk inläsning från excel-format (csv) kan ni snabbt och enkelt komma igång med GDPR Hero!

 

Ni kan känna er trygga med att all information även går att exportera i excel-format direkt i plattformen.

Vi erbjuder, utöver ett smart digitalt verktyg, specifikt utvecklat för registerförteckning i offentlig sektor, även juridisk kompetens. Våra jurister har specialkompetens inom dataskyddslagstiftning och vi hjälper gärna er att hitta den optimala lösningen!

 

Med GDPR Hero får ni överblick över vilka personuppgifter ni behandlar och ett gediget underlag för att bestämma vilka uppgifter ni har rätt att behandla och hur länge. Ni får hjälp i tydliga steg med checklistor, arbetsupplägg och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er dokumentation och registerförteckning på samma ställe.

Vi levererar bl.a. till Säters kommuns förvaltningar och kommunala bolag, som efterfrågade ett system för hantering av  dataskyddsförordningen. 

Kanske kan vi hjälpa även er? Kontakta oss för mer information!

Så funkar GDPR Hero GOV 

För offentlig verksamhet finns möjligheten att sätta upp en anpassad kontostruktur. Varje nämnd, kommunalt bolag och myndighet sköter sin egna registerförteckning i varsitt enhetskonto, där administrationen kan skötas av en systemansvarig i masterkontot.

Masterkonto 

Huvudansvarig administratör kan skapa enhetskonto samt redigera vem som är administratör för respektive enhetskonto. Masterkontot har full insyn med lösbehörighet i enhetskontona. 

Inspektionskonto

Ett konto som kan ges ut till de individer som behöver ha full insyn i registerföringen men som inte får ändra något. Ett konto som är lämpligt att ge till dataskyddsombudet, granskare eller liknande samt även till tillsynsmyndigheten om de efterfrågar tillgång!

Enhetskonto

Där själva registerförteckningen per personuppgiftsansvarig sköts och som kan skapa användare med antingen skapa/ändra eller läs-behörighet.

Användarkonto 

Ett individuellt konto som ges ut till de som behöver insyn i en specifik registerförteckning eller som har behörighet att redigera och tillföra uppgifter till registerförteckningen. 

Single sign on (SSO)

Har ni behov av inloggning genom er befintliga uppsättning av användaridentfiering i era datasystem? Inga problem, vi kan lösa så att ni och era användare även kan logga in i GDPR Hero med er befintliga autentiseringsprocess.