En konsekvensbedömning ska innehålla information om vad ni ska göra för att garantera säkerheten för de registrerade.