Tillbaka till bloggens startsida

Datainspektionen byter namn – och får även ett ändrat uppdrag

22 juli 2021

Den myndighet som kommer att kontrollera efterlevnaden av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige är Datainspektionen. I ett press-meddelande den 15 december 2017 föreslogs dock en ändring av Datainspektionens namn till Integritetsskyddsmyndigheten och med den ändringen även en förändring i myndighetens uppgifter. Förslaget innebär att Datainspektionens roll förändras till att även innefatta en rådgivande och stödjande funktion. Förändringen kommer genomföras under 2018 och sammanfaller därmed med ikraftträdande av GDPR, som börjar gälla från den 25 maj 2018.

 

Varför sker denna ändring?

Syftet med ändringen är att på ett bättre sätt skydda medborgarnas livskvalitet och personliga integritet. I en allt mer digitaliserad värld, behöver skyddet för individen öka. I och med GDPR kommer Datainspektionen få fler uppgifter och befogenheter. Exempelvis kommer myndigheten vara den som hanterar inkomna rapporter om personuppgiftsincidenter. Datainspektionen kommer även få befogenheten att utfärda sanktionsavgifter. Med dessa nya uppdrag kommer myndigheten var mer lämpad att åta sig dessa ansvarsområden.

 

Ökad budget

Datainspektionen har tidigare haft en till största delen granskande funktion. Ett utökat uppdrag innebär nya kostnader. Förändringen innebär därför även en utökad budget för Datainspektionen. Med 30 miljoner kronor extra ska myndigheten kunna kontrollera efterlevnaden av GDPR på ett bättre sätt, med stöd och rådgivning till såväl andra myndigheter som företag och privatpersoner.

För mer information se:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/datainspektionen-blir-integritetsskyddsmyndigheten/

 

 

Josefin Karlström

info@gdprhero.se

046-2731717

Innehållet i denna blogg är allmän information och är inte att betrakta som juridisk rådgivning.

Andra relevanta blogginlägg

Vill du få en notis när nästa blogginlägg publiceras?