Tillbaka till bloggens startsida

Gäller dataskyddsförordningen för journalister och medieföretag?

22 juli 2021

För journalistisk verksamhet gäller GDPR inte riktigt på samma sätt som för andra verksamheter. När det gäller behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål finns nämligen undantag från stora delar av GDPR.

Behandling av personuppgifter inom media och journalistik har annorlunda förutsättningar än annan personuppgiftsbehandling. Vid skapandet av GDPR, när politikerna vägde värdet av en stark tryck- och yttrandefrihet mot värdet av personlig integritet, kom de fram till att ett lägre skydd för personlig integritet kunde accepteras för att främja tryckfriheten och värdet av en fri press. Därför gäller inte GDPR helt och hållet när det kommer till journalistisk verksamhet. Det finns två typer av undantag:

  • 1. Grundlagsskyddet. Tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) går före GDPR om reglerna krockar.
  • 2. Undantaget för journalistiska ändamål. Behandling som sker för journalistiska ändamål är undantagna från tillämpning av artiklarna 5–30 och 35–50 i GDPR.

 

Grundlagsskyddet

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, två av våra fyra svenska grundlagar, innehåller bland annat regler om offentlighet hos myndigheter och om hur skyddet för medier är utformat och hur tryckfriheten begränsas. Om GDPR ställer upp en rättighet för den vars personuppgifter behandlas, och Tryckfrihetsförordningen eller Yttrandefrihetsgrundlagen ställer upp en annan rättighet för den som behandlar personuppgifterna, går rättigheten i grundlagen före. Sverige har ett av världens mest långtgående yttrandefrihetsskydd och ett stort antal aktörer omfattas av grundlagsskyddet.

Hur kan man få grundlagsskydd?

Grundlagsskyddet kan antingen vara automatiskt eller frivilligt. Väldigt förenklat innebär det automatiska skyddet att vissa medieföretag har ett automatiskt grundlagsskydd för sin verksamhet. Det frivilliga skyddet fås genom ett utgivningsbevis som man ansöker om hos Myndigheten för press, radio och tv. Utgivningsbevis kan ges för många olika typer av verksamhet. Exempel på verksamheter som har utgivningsbevis är nummerupplysningstjänster. Eftersom GDPR inte ska tillämpas om det skulle strida mot Tryckfrihetsförordningen eller Yttrandefrihetsgrundlagen betyder det att GDPR inte är tillämplig på nummerupplysningstjänster. Ett annat exempel på verksamheter som ofta har utgivningsbevis är bloggar. Vill du veta mer om vilka tjänster som kan ansöka om utgivningsbevis kan du läsa mer hos Myndigheten för press, radio och tv.

 

Behandling för journalistiska ändamål

Förutom grundlagsskyddet finns ett självständigt undantag i dataskyddslagen. Vissa artiklar i GDPR är undantagna från tillämpning när behandlingen sker för journalistiska ändamål.De artiklar som är undantagna rör i princip alla de centrala delarna av GDPR.Bl.a. grundprinciperna, kravet på laglig grund, förbudet mot att hantera känsliga uppgifter, kravet på att upprätta register samt reglerna om förhållandet mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är undantagna. Det betyder att de flesta regler som begränsar personuppgiftshanteringen i företag inte gäller för journalistisk verksamhet. Med det sagt innebär det inte att medieföretag är helt undantagna från GDPR. Begreppet journalistiska ändamål inbegriper inte per automatik all behandling som genomförs i ett företag som sysslar med journalistisk verksamhet. Det finns en hel del behandling som inte har journalistiska ändamål. Som exempel tar vi en tidningsutgivare. Den personuppgiftsbehandling som sker på en redaktion för att producera journalistiskt innehåll till tidningen omfattas av undantaget till GDPR. Däremot omfattar undantaget inte personuppgiftsbehandling om prenumeranter till tidningen, vilket är ett kundförhållande. Inte heller uppgifter som behandlas om de anställda omfattas av undantaget, exempelvis anställningsavtal, tidrapportering och kontaktuppgifter.

Finns det bestämmelser som gäller även för behandling för journalistiska ändamål?

Ja, undantaget för journalistiska ändamål gäller inte hela GDPR utan bara artiklarna 5–30 och 35–50. Bland annat finns kravet på säkerhet i samband med behandlingen kvar. Även rätten till ersättning för den registrerade i samband med överträdelse omfattas. Skyldigheten att rapportera incidenter till tillsynsmyndigheten respektive den registrerade omfattas alltså inte av undantaget för journalistiska ändamål. Tänk också, som sagt, på att all personuppgiftsbehandling i ett mediebolag inte görs av journalistiska ändamål.

 

Kontakt

Kontakta oss gärna på mejlen info@gdprhero.se eller ring oss på telefonnummer 046 – 273 17 17. Eller varför inte boka en demo redan idag!

 

Erik Jonzén

info@gdprhero.se

046-2731717

Innehållet i denna blogg är allmän information och är inte att betrakta som juridisk rådgivning.

Andra relevanta blogginlägg

Vill du få en notis när nästa blogginlägg publiceras?