Tillbaka till frågor och svar

Vad säger GDPR om fotografier på kontoret?

29 september 2021

Fråga: Vi vill ta bilder på våra medarbetare för att sätta upp på kontoret. Där ska framgå namn och funktion, och var och en blir upplyst om syftet vid fotograferingen. Vad säger lagen om printade fotografier i kontorsytan?

GDPR reglerar inte bilder/foton på något särskit sätt, utan för att besvara din fråga utgår vi från den grundläggande metoden i GDPR. För att en behandling ska vara tillåten enligt GDPR så behöver ni, innan ni påbörjar behandlingen, framförallt ha bestämt:

  • Ert syfte med att behandla personuppgifterna
  • En rättslig grund
  • Hur länge uppgifterna ska behandlas

Därutöver, också som du skriver, behöver ni informera berörda individer om ovanstående. Helst innan, men som senast i samband med att foton tas.

Så i detta fall där ni vill fotografera, printa och hänga upp bilder på anställda – formulerar ni ert syfte (exv. för att öka trivsel, anställda ska lära känna varande och för att besökare ska kunna se vilka som arbetar här) och bestämmer vilken rättslig grund ni ska stödja er på (exv. samtycke eller berättigat intresse) samt bestämmer hur länge uppgifterna ska behandlas (exv. tills en anställd slutar).

Svaret på frågan är allmänt beskrivet och ska inte betraktas som rådgivning.

Andra besvarade frågor

När ska vi rensa ut personuppgifter?

När ni inte längre har ett behov (syfte) med att hantera uppgifterna, kan man enkelt säga. Det betyder att när ni inte längre kan motivera och förklara varför ni har informationen behöver ni rensa ut uppgifterna. En annan anledning till att uppgifter behöver rensas ut...

läs mer

När gäller rätten till radering?

Enligt artikel 17 GDPR har individer rätt att begära radering av sina personuppgifter. Den rättigheten gäller dock inte för all hantering av personuppgifter, utan är begränsad till viss hantering. Enklare förklarat är att en organisation kan inte ta bort en individs...

läs mer

Skicka in din fråga till oss

Ställ fråga - fråga och svar
Var vänlig och ange inte personuppgifter i din fråga utan ställ den så anonymiserad som det bara går. Tack!
Information om personuppgiftsbehandling *